Organizacijos profilis

Centro tikslai – kurti atvirą kultūrinę ir švietimo erdvę ukrainiečių bendruomenei, kurioje ji galėtų gauti informaciją apie kultūros, švietimo ir kitas socialines galimybes Vilniuje ir Lietuvoje, planuoti ir organizuoti renginius, veiklas ir užimtumą vaikams ir visiems ukrainiečių bendruomenės Lietuvoje nariams. Ilgalaikis strateginis tikslas – centro-instituto kūrimas, kuris, naudodamasis efektyviu Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimu, prisidėtų prie Ukrainos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje.

Kita
Kita
Vilnius