Organizacijos profilis

VšĮ Menų spaustuvė

https://www.menuspaustuve.lt/lt

Organizuoti ir pristatyti visuomenei alternatyvius scenos menus

Stiprinti globalią partnerystę
Šeimos, Lankytojai ir keliautojai, Kita, Vaikai ir jaunimas
Vilnius