Organizacijos profilis

Paramos ir labdaros fondas "Mamų unija"

http://www.mamuunija.lt

Fondas - globojantis vėžio pakirstus vaikus ir jų šeimas, taikant holistinį požiūrį į jų gydymą. Teikiama kompleksinė psichosocialinė ir reabilitacinė pagalba Šeimos namuose: apgyvendinimas gydymo metu, kineziterapijos paslaugos ir socialinės ir psichologinės konsultacijos.

Užtikrinti sveiką gyvenimą ir gerovę
Šeimos, Negalią patiriantys asmenys, Kita, Vaikai ir jaunimas
Vilnius