Organizacijos profilis

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras

http://www.dpjc.lt

Vadovaujantis krikščioniškais principais ir savanorystės idėja, ugdyti jaunuomenės socialines kompetencijas, skatinti visuomeniškumą, pilietiškumą ir sąmoningumą kaip esmines asmenybės vertybes.

Panaikinti skurdą
Šeimos, Skurstantieji, Vaikai ir jaunimas
Klaipeda