Organizacijos profilis

Lietuvos jūrų muziejus

https://muziejus.lt/lt/savanoryst%C4%97

Jūrų muziejus yra respublikinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, pavaldi Kultūros ministerijai. Muziejus įsikūręs šiauriausiame Kuršių nerijos taške – Kopgalyje, kur baigiasi 98 kilometrų ilgio Kuršių nerijos pusiasalis ir atsiveria Klaipėdos uosto vartai. XIX amžiaus antroje pusėje Kopgalyje buvo pastatyta gynybinė pajūrio tvirtovė – Nerijos fortas, kuris per Antrąjį pasaulinį kartą buvo beveik sugriautas. 1979 metais Nerijos fortas buvo atstatytas ir pritaikytas muziejaus poreikiams. Muziejus kaupia, saugo, tiria, konservuoja, restauruoja ir populiarina muziejines vertybes, kurios atspindi Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, laivybos istoriją bei jūros gamtos įvairovę. Daugialypėse ekspozicijose naudojamos naujausios technologijos ir būdai informacijai perteikti. Tai įgalina aktyviau plėtoti daugiafunkcinę švietėjišką, edukacinę ir mokslinę tiriamąją veiklą. „Nuolat siekiame būti dinamišku, dirbančiu pažangiausiais metodais, moderniu jūrų muziejumi–pažinimo centru, patraukliu įvairaus amžiaus lankytojams. Drauge su jais mokomės pažinti, džiaugtis ir saugoti žmogaus harmoniją su jūra“, – teigia Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė. Savanorystės muziejuje tikslai: • skatinti asmeninį tobulėjimą ir saviraišką; • suteikti galimybę įgyvendinti savo iniciatyvas, prisidėti prie visuomeninės, bendruomeninės ir kitos muziejaus veiklos; • formuoti teigiamą muziejaus įvaizdį ir puoselėti muziejaus vertybes. Savanoriška veikla muziejuje vykdoma vadovaujantis šiais principais: • nauda muziejui ir asmeniui – dalyvavimas savanoriškoje veikloje suteikia galimybę asmenims aktyviai prisidėti prie muziejaus veiklos tobulinimo, sąmoningumo didinimo, viešinimo ir sklaidos procesų, gerina savanorių kompetencijas, plėtoja socialinius ryšius, skatina asmeninę savigarbos veiklą. išraiška; • savanoriška veikla grindžiama savanorių ir muziejaus bendradarbiavimu, siekiant suderinti savanorių ir muziejaus poreikius bei galimybes. • Įvairovė ir lankstumas – Savanoriška veikla gali būti vykdoma įvairiose muziejaus veiklose, padaliniuose, savanoriui ir muziejui susitarus dėl jos formų ir būdų bei galimybės juos keisti.

Saugoti, atkurti bioįvairovę ir skatinti darnų žemės ekosistemų naudojimą
Negalią patiriantys asmenys, Kita, Vaikai ir jaunimas
Klaipeda