Organizacijos profilis

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

www.http://www.seniejitrakai.lt/; http://tinp.lt/index.html

Trakų istorinis nacionalinis parkas (toliau – TINP) įkurtas 1991 metais Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo Lietuvos istorinio valstybingumo centro kultūriniams kompleksams su jų autentiška gamtine aplinka saugoti. TINP direkcijos veiklos tikslai – užtikrinti TINP tvarkymą, apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį, vykdyti jo teritorijoje esančių kultūros ir gamtos paveldo vertybių bei jų gamtinės aplinkos stebėseną ir apsaugą, propaguoti kultūros ir gamtos vertybes, skatinti pažintinio kultūrinio turizmo plėtrą, organizuoti pažeistų ir sunaikintų kultūros ir gamtos paveldo vertybių tvarkybą ir atkūrimą. Nuo 1997 m. TINP direkcija sėkmingai vykdo per XX a. karus ir sovietinę okupaciją smarkiai nukentėjusio Užutrakio dvaro sodybos ansamblio atkūrimą. Šis ant Galvės ežero kranto išsidėstęs ansamblis, 1897–1902 m. sukurtas grafo Juozapo Tiškevičiaus ir jo žmonos Jadvygos Svetopolk-Četvertinskos rūpesčiu, garsėja prabangiais rūmais, sukurtais pagal žymaus to metų lenkų architekto Juzefo Husso (1846–1904) projektą, ir parku, kurį suprojektavo pasaulinio garso prancūzų kraštovaizdžio architektas ir botanikas Eduardas Fransua Andrė (1840–1911). Vykdant TINP direkcijos organizuotą Užutrakio dvaro sodybos atkūrimą, kuriam lėšos skirtos iš ES struktūrinių fondų, Lietuvos ir Lenkijos biudžetų, buvo atlikti būtini tyrimai, restauruoti rūmai ir autentiški jų interjerai, atkurtos istorinės parko skulptūros ir mažoji architektūra, išvalyti tvenkiniai, sutvarkytas reljefas, atkuriamas istorinis sodas, gėlynai ir kiti istoriniai parko želdiniai,  restauruoti ir pritaikyti kultūrinei bei edukacinei veiklai ūkiniai dvaro sodybos pastatai. Užutrakio dvaro sodybos atkūrimas tapo viena iš laisvę atgavusios Lietuvos sėkmės istorijų – keli dešimtmečiai nuoseklaus darbo prikėlė europinės vertės kultūros paveldo ansamblį naujam gyvenimui. Šiandien Užutrakis yra plačiai žinomas kaip viena iš geriausiai tvarkomų Lietuvos dvarų sodybų ir svarbus Europos kultūrinio turizmo objektas, kuriame vyksta įvairūs kultūriniai renginiai (koncertai, plenerai ir kt.). TINP direkcija kviečia savanorius į talką tvarkant Užutrakio dvaro sodybos parką ir istorinius pastatus. Parke savanorių rankų reikia nuo balandžio iki spalio pabaigos (be abejo, orai terminus pakoreguoja savaip): atlikti įvairius augmenijos priežiūros darbus (pvz., ravėti 2021 m. pasodintą erškėčių kolekciją, išravėti savaime pasisėjančius medelius iš E. F. Andrė laikais pasodintų krūmų, nukarpyti peržydėjusius žiedynus, sodinti ir laistyti medžius, krūmus, gėles), išravėti ant takų želiančius augalus, grėbti lapus, rinkti šiukšles. Apie 2020 m. Užutrakyje savanoriavusių žmonių patirtis galite paskaityti čia: http://www.seniejitrakai.lt/naujienos-2/. Istoriniuose pastatuose taip pat yra darbo, pvz., nuvalyti rūmų langus. Po darbų TINP direkcijos darbuotojai mielai surengs trumpą ekskursiją po Užutrakio dvaro sodybą, palydės į viename iš restauruotų istorinių dvaro sodybos pastatų 2020 m. pradėjusį veikti Istorinių parkų pažinimo centrą su interaktyvia ekspozicija. 

Kita
Šeimos, Lankytojai ir keliautojai, Kita, Vaikai ir jaunimas
21121, Trakai, Lietuva