Organizacijos profilis

VšĮ Pasaulio piliečių akademija

https://www.pasauliopilietis.lt/

Pasaulio piliečių akademija siekia dalyvauti pilietinės visuomenės kaitos procesuose, (1) stiprinant piliečių, ypač jaunimo dalyvavimą lokalių ir globalių problemų sprendime ir (2) prisidedant prie globaliojo pilietiškumo ir darnaus vystymosi nuostatų sklaidos visuomenėje.

Užtikrinti kokybišką švietimą
Vaikai ir jaunimas
Kaunas