Organizacijos profilis

Gyvi gali, VšĮ

http://www.gyvigali.lt

Apie mus

GYVI GALI – vienintelė organizacija Lietuvoje, siekianti, kad skanus, palankus gyvūnams, tvarus ir sveikas augalinis maistas būtų be kliūčių prieinamas kiekvienam. Šį procesą matome kompleksiškai ir pokyčių siekiame savo veiklą vykdydami trimis pagrindinėmis kryptimis: edukuodami visuomenę, bendradarbiaudami su verslais bei skatindami pokyčius instituciniame lygmenyje. Tarpusavyje glaudžiai susijusios ir viena kitą papildančios veiklos kryptys leidžia mums dirbti efektyviai ir formuoti tvirtus bei ilgalaikius augalinio judėjimo pamatus.

Patirties ir įkvėpimo semiamės ir iš tarptautinės judėjimo bendruomenės, esame European Vegetarian Union nariai. Taip pat nuolatos palaikome ryšius su kitų šalių organizacijomis, kurios siekia tokių pačių tikslų.

Žemėlapis

Mūsų misija: Siekiame, kad skanus, palankus gyvūnams, tvarus ir sveikas augalinis maistas būtų be kliūčių prieinamas kiekvienam.

Mūsų vizija: Augalinis maistas – prioritetinis žmogaus, verslų ir institucijų pasirinkimas.

Mūsų vertybės:

  • Gyvūnų apsauga. Vykdydami veiklą ir priimdami sprendimus, pirmiausia atsižvelgiame į gyvūnų apsaugos tikslą, įvertiname ar veikla ir sprendimai gyvūnų apsaugą užtikrina efektyviausiai kaip galima. Vykdydami veiklą ir priimdami sprendimus, negalime tiesiogiai ar netiesiogiai kenkti gyvūnams, skatinti ar reklamuoti jiems žalingas veiklas ar produktus.
  • Demokratiškumas. Siekiame sprendimus savo veikloje priimti demokratišku būdu, turime pareigą neviršyti savo nurodytų įgaliojimų. Vertiname ir siekiame nuomonių įvairovės, sprendimų priėmimo atsižvelgiant į komandos nuomonę. Vengiame faktinės ar formalios galios koncentracijos vienose rankose, vienašališkų sprendimų priėmimo. 

  • Skaidrumas. Siekiame aiškios, skaidrios ir atviros komunikacijos tiek su visuomene, tiek su savo nariais, savanoriais, partneriais. Viešiname veiklos rezultatus, finansavimo šaltinius ir kitą visuomenei aktualią informaciją, kiek tai nekenkia mūsų tikslams ir veiklai. Siekiame, kad mūsų struktūra ir sprendimų priėmimo procesas būtų kiek įmanoma skaidrūs ir aiškūs visiems nariams. 

  • Pozityvi prieiga. Pozityvi prieiga reiškia, kad į žmones, verslo struktūras ir institucijas, kuriose siekia pozityvių pokyčių gyvūnų gerovei, aplinkos apsaugai ar sveikatai, žvelgiame kaip į partnerius, o ne oponentus, padedame jiems įveikti kliūtis, veikiame per paskatinimus ir palaikymą.

 

Komanda

Buriame bendraminčius – darbuotojus ir savanorius – jautrius fermos gyvūnų išnaudojimui, besikeičiančiai gamtai ir, žinoma, žmogui. Tvirtą užnugarį mūsų komandai suteikia ambicingi valdybos nariai, sukaupę ilgametę patirtį gyvūnų teisių judėjimo, lėšų pritraukimo, komunikacijos, verslo ir kitose srityse. Tuo tarpu aiškią kryptį visai bendruomenei rodo stiprus vertybinis kompasas – palaikymas bei efektyvių ir tvarių pokyčių siekis.

Piknikas

P. S. Prašome keliant kandidatūrą mūsų nurodytuose skelbimuose, tuo pačiu išsiųsti mums laišką į info@gyvigali.lt, nes, deja, neretai mūsų laiškai nueina į spam dėžutę, kai jie siunčiami naujai. Turėdami galimybę Jums atsakyti, tikėtiniau, kad pavyks vieniems su kitais susisiekti. :)

Imtis kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų
Gyvūnai, Kita
Vilnius