Organizacijos profilis

Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba

https://maltieciai.lt/maltieciai/

Maltiečiai (Maltos ordino pagalbos tarnyba) yra dalis seniausios labdaros organizacijos pasaulyje – Maltos ordino, teikiančio pagalbą vargstantiems net 120 šalių. Maltiečių grupė Lietuvoje įkurta 1991 m. spalio 10 d. vyskupo Juozo Tunaičio, vyskupo Jono Borutos, kunigo Vaclovo Aliulio ir kt. siekiant Lietuvoje turėti katalikišką labdaros organizaciją, kuri savo veikloje vadovautųsi Maltos ordino moto ir teiktų pagalbą visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonėms. Šiuo metu organizacija vienija apie 1500 savanorių 42 šalies miestuose ir miesteliuose – teikiame pagalbą vienišiems seneliams, stokojančiose šeimose augantiems vaikams, neįgaliesiems, sunkumus išgyvenantiems asmenims, pabėgėliams.

Panaikinti skurdą, Panaikinti badą
Skurstantieji, Negalią patiriantys asmenys, Kita
N/A