Organizacijos profilis

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

https://www.redcross.lt/

Lietuvos Raudonasis Kryžius - valstybės pagalbininkė humanitarinėje srityje, kurios veiklos tikslas apsaugoti žmonių gyvybes ir orumą, palengvinti žmogiškąsias kančias ir teikti pagalbą nelaimės ištiktiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų.

Panaikinti skurdą, Užtikrinti sveiką gyvenimą ir gerovę
Šeimos, Imigrantai, pabėgėliai ar etninės grupės, Skurstantieji, Negalią patiriantys asmenys, Kita
N/A