Organizacijos profilis

Kauno "Arkos" bendruomenė

https://www.kaunoarka.lt/

Skleisti žinią apie asmenų, turinčių intelekto negalią, dovanas, kurios atsiskleidžia per bendrystės santykį, vystyti bendruomeninę aplinką ir mažinti socialinę atskirtį, kartu imantis atsakomybės ir kuriant vienybę susiskaldžiusioje visuomenėje.

Užtikrinti kokybišką švietimą
Negalią patiriantys asmenys
Kaunas LT47457