Organizacijos profilis

Nacionalinė teismų administracija

http://www.teismai.lt

Nacionalinės teismų administracijos misija – siekti, kad Lietuvos teismų sistemos institucijos veiktų efektyviai, padėti užtikrinti teismų ir teisėjų nepriklausomumą bei teismų organizacinį savarankiškumą.

Kita
Kita
Vilnius