Organizacijos profilis

Organizuoti ir vykdyti asmenų su judėjimo negalia sporto treniruotes bei rekreacinę veiklą

Užtikrinti sveiką gyvenimą ir gerovę
Negalią patiriantys asmenys
Kaunas