Organizacijos profilis

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas

https://www.smtinklas.lt/

NSMOT yra nevyriausybinė skėtinė organizacija vienijanti 52 nevyriausybines organizacijas, tame tarpe ir didžiausias nacionalines organizacijas, kaip Maisto bankas, Caritas, Maltos Ordino pagalbos tarnyba. NSMOT nariai veikia 49 savivaldybėse, o jų veikla grindžiama darbu su šiomis socialinėmis grupėmis: socialinės rizikos šeimos, neįgalieji, asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, nuteistieji ir asmenys, paleisti iš įkalinimo įstaigų, prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukos, psichikos ligomis sergantys asmenys bei kitos grupės, kurios gali susidurti su skurdu ar socialine atskirtimi. Pagrindinės NSMOT veiklos kryptys – advokacija socialinės politikos srityje ir narių stiprinimas.

Panaikinti skurdą
Kita
Vilnius