Organizacijos profilis

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“

https://vilnius.caritas.lt

Liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą jos reikalingiems asmenims bei skatinti į ją įsitraukti Vilniaus arkivyskupijos parapijų bendruomenes ir visus geros valios žmones.

Panaikinti skurdą, Panaikinti badą
Kita
Vilnius