Organizacijos profilis

Asociacija ,,Telšių Bičiulių Ratas"

http://-

GERUS DARBUS DIRBAM TYLIAI (Asociacija ,,TELŠIŲ BIČIULIŲ RATAS“- tai judėjimas, kurio prigimtinės vertybės: meilė, tarpusavio supratimas, pagalba... Visos šios vertybės padeda mūsų nariams reiklumą derinti su nuoširdumu, gerumu, gebėjimu suprasti, užjausti...)

Užtikrinti sveiką gyvenimą ir gerovę
Skurstantieji
Telšiai