Organizacijos profilis

VšĮ Supermenai

Sudaryti sąlygas tyrinėti įvairias meno rūšis (teatras, muzika, literatūra, poezija, šokis, mada, kinas, architektūra, skulptūra, piešimas, tapyba, grafika, kaligrafija, fotografija, dizainas, konceptualus menas, performansas, kulinarija, ikebana, origami, amatai, kovos menai kt), pasitelkiant Meno bazės – renginių erdvės, kurioje kartu meną kuria ir analizuoja profesionalūs menininkai, vietiniai ir svečiai – platformą.

Kita
Vaikai ir jaunimas
Alytus