Organizacijos profilis

Labdaros ir paramos fondas "Dienvidis"

http://www.dienvidis.lt

Sutelkti šeimą vardan vaiko išsaugojimo šeimoje. Atrasti ir pritaikyti tinkamiausias paslaugas šeimai , kad atsirastų darni aplinka šeimoje augti vaikams. Mokyti ir puoselėti kasdienio gyvenimo bei socialinių įgūdžių, lavinti ir stiprinti asmenines savybes vaikams teikiant Vaikų dienos centro paslaugas. Suaugusius ruošti tėvystei, mokyti pozityvaus vaikų auklėjimo visais vaikų raidos tarpsniais, padėti susidoroti su krizėmis ir stiprinti save priimant psichologo konsultacijas ar dalyvaujant terapinėse grupėse. Esant nesutarimams ar kylant šeimose kitokiems teisiniams klausimams siūlyti teisininko ir mediatoriaus paslaugas. Ieškoti metodų ir būdų parengti specialistus taip, kad jie būtų stiprūs tiek profesine kompetencija tiek žmogiškosiomis savybėmis. Tirti ir studijuoti praktikuojamų metodų poveikį ir naudą vardan vaikų ir jų šeimų bendros gerovės.

Užtikrinti sveiką gyvenimą ir gerovę
Šeimos, Vaikai ir jaunimas
Klaipeda