Organizacijos profilis

VšĮ „Ne imti, bet duoti“

https://nibd.lt

Organizuoti savanorišką veiklą ir savanorių ugdymo(si) procesą.

Užtikrinti kokybišką švietimą
Vaikai ir jaunimas
Vilnius