Organizacijos profilis

Všį „Įvairovės ir edukacijos namai“

https://www.ivairovesnamai.lt/kas-mes

Mūsų misija – didinti visumunio, mokslu grįsto ir amžiui pritaikyto lytiškumo ugdymo prieinamumą bei užtikrinti kokybišką jo įgyvendinimą visoje Lietuvoje. Mūsų veikla remiasi tarptautinius mokslo standartus atitinkančia informacija, žmogaus teisių ir lyčių lygybės principais. Tikime, jog visuminis, mokslu grįstas lytiškumo ugdymas tiesiogiai prisideda prie sveikesnės ir saugesnės visuomenės kūrimo.

Užtikrinti kokybišką švietimą
Šeimos, LGBT (lesbietės, gėjai, biseksualai, pakeitusieji lytį), Vaikai ir jaunimas
Vilnius