Organizacijos profilis

Bioįvairovės saugojimas ir tyrimai

Saugoti, atkurti bioįvairovę ir skatinti darnų žemės ekosistemų naudojimą
Šeimos, Lankytojai ir keliautojai, Vaikai ir jaunimas
Vilnius