Organizacijos profilis

  • Teigiama, tvari ateitis, kurioje žmogaus veikla užtikrina planetos augalų gyvybės formų įvairovę (įskaitant augalų genetinę įvairovę, augalų rūšių ir bendrijų, susijusių buveinių ir ekologinių sąveikų išlikimą. Augalų įvairovė grindžia mūsų pragyvenimo šaltinius ir užtikrina gerovę.
  • Pasaulio augalų išsaugojimo strategija skatina visų lygmenų – vietinio, nacionalinio, regioninio ir pasaulinio – pastangų vienijimą, siekiant suprasti, apsaugoti ir tvariai naudoti milžinišką pasaulio augalų įvairovę, vystant atsakingą savimonę ir sudarant būtinas sąlygas jai įgyvendinti.
  • Strategija apima sausumos, vidaus vandenų ir jūrų aplinkos augalus.
  • Be to, strategija taikoma trims pagrindiniams biologinės įvairovės lygiams, apibrėžtiems Konvencijos: tai augalų genetinė įvairovė, augalų rūšys ir bendruomenės bei su jomis susijusios buveinės ir ekosistemos.
  • Strategija sukoncentruota į augalų karalystę, išskiriant aukštesniuosius augalus ir kitas gerai aprašytas grupes, tokias kaip samanos ir papartūnai.
  • Šalių vyriausybės ir suinteresuotos organizacijos gali svarstyti galimybę rengti apsaugos strategijos ir kitoms grupėms, pavyzdžiui, dumblių ir grybų (įskaitant kerpes sudarančias rūšis).

Saugoti, atkurti bioįvairovę ir skatinti darnų žemės ekosistemų naudojimą
Kita
Vilnius