Organizacijos profilis

VšĮ ,,Ne imti, bet duoti"

https://nibd.lt/

Organizuoti darbą su jaunimu, savanorišką veiklą ir savanorių ugdymo(si) procesą.

Užtikrinti kokybišką švietimą
Vaikai ir jaunimas
Vilnius