Organizacijos profilis

Vilniaus universiteto savanorių centras

https://www.vu.lt/savanoriu-centras

Įtraukti Vilniaus universiteto bendruomenę į savanorišką veiklą.

Užtikrinti kokybišką švietimą, Sumažinti nelygybę valstybėse ir tarp valstybių
Benamystę išgyvenantys asmenys, Imigrantai, pabėgėliai ar etninės grupės, Negalią patiriantys asmenys, Kita, Vaikai ir jaunimas
Vilnius