Organizacijos profilis

Asociacija Litdea

http://www.litdea.eu/

-Formuoti LT vystomojo bendradarbiavimo ir atsakingo vartojimo politiką, jungiant humanitarinės pagalbos ir vystomojo bendradarbiavimo srity veikiančias NVO

-Prisidėti prie Besivystančių šalių mažuose ūkiuose dirbančių asmenų gyvenimo kokybės gerinimo, skleidžiant Fairtrade ir jos kokybės principus Lietuvoje

Užtikrinti atsakingo vartojimo ir gamybos modelius
Imigrantai, pabėgėliai ar etninės grupės, Skurstantieji, Kita
Kaunas