Organizacijos profilis

Všį „Mes Darom“

https://www.mesdarom.lt/

Darom – tai tarptautinis judėjimas, turintis sveiko ir švaraus nuo atliekų pasaulio viziją. Vykdydami savo veiklą ir kampanijas, mes siekiame sukurti perėjimą, prie geresnio išteklių valdymo ir įkvėpti protingesnį dizaino, gamybos ir vartojimo pasirinkimą. Mes didiname žmonių sąmoningumą, kad atliekų problemai spręsti yra reikalingi ilgalaikiai pokyčiai. Nuolatinis aplinkos švarinimas, be abejonės, prisideda prie pasaulinės atliekų problemos nušvietimo, o svarbiausia – sutelkia žmones, institucijas ir verslą vieningoms pastangoms tai spręsti.

Imtis kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų
Vaikai ir jaunimas
Vilnius