Organizacijos profilis

Vaikų ir jaunimo klubas ŠATRIJA

https://www.satrijosklubas.lt/

Teikti kokybiškas neformaliojo ugdymo paslaugas vaikams ir jaunimui; tenkinti pažinimo, saviraiškos poreikius, ugdyti asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas. Ugdyti dorą, iniciatyvią, pilietiškai aktyvią, nebijančią iššūkių asmenybę, gebančią pasinaudoti įgytomis kompetencijomis, mokančią perimti naujas patirtis ir realizuoti save šiuolaikiniame pasaulyje.

Užtikrinti kokybišką švietimą
Vaikai ir jaunimas
Vilnius