Organizacijos profilis

VšĮ "Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras"

http://savanoriucentras.lt/

Vilniaus miesto gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas

Kita
Vaikai ir jaunimas
Vilnius