Organizacijos profilis

BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai

https://www.valakampiuspn.lt/

teikti kokybiškas, į asmenį orientuotas ir nuolat tobulinamas paslaugas proto / psichikos ir kompleksinę negalią turintiems asmenims siekiant jų įgalinimo ir socialinės įtraukties.

Kita
Negalią patiriantys asmenys
Vilnius