Organizacijos profilis

Pal. J. Matulaičio socialinis centras

https://www.matulaiciosc.lt/

Viešosios įstaigos Pal. J. Matulaičio socialinio centro paskirtis – teikti socialinę pagalbą, rūpintis žmonių orumo išsaugojimu ir jų teisių gynimu. Socialinis centras veikia remdamasis Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, derindamas profesionalią socialinę pagalbą, bendruomeninę socialinę iniciatyvą ir bendruomenės organizavimą.

Sumažinti nelygybę valstybėse ir tarp valstybių
Šeimos, Negalią patiriantys asmenys, Vaikai ir jaunimas
Vilnius